Galmus, Poráč, Suchinec, Zlatý stôl, Skalisko - Volovské vrchy
Túlanie sa v mrakoch
Aprílový jarno-ZIMNÝ tramp
Malá Fatra, hrebeňovka
Po hrebeni Čergova
Túlačka po Slanských vrchoch
Po hrebeni Vihorlatu
Po hranici cez Poloniny
Z Telgártu do sedla Súľová
Po hrebeni Volovských vrchov
Krížom cez Slovenský kras
Slanské vrchy, pohorie s úchvatnými výhľadmi
Kanada, okolo Hurónskeho jazera k Niagarám
Nórsko, rafting na rieke Sjoa, Trolltunga, Bergen
Na Prednú holicu s bicyklom
Na Prednú holicu s bicyklom

Na Prednú holicu s bicyklom Minule som si vyšiel na Jahodnú cez Myslavu a Girbeš. Čo tak si dať tentoraz o niečo dlhšiu t [ ... ]

Toto si chcem prečítať
Po stopách starých chájd
Po stopách starých chájd

Po stopách starých chájd Udreli mrazy a môj čas bol tu. Slanské vrchy sa vynímali pod snehovým príkrovom. Ťahalo ma to von, do …

Toto si chcem prečítať

História Slanského hradu

Slanské vrchy tvoria prirodzenú hranicu oddeľujúcu Východoslovenskú nížinu od Košickej kotliny. Viaceré sedlá a priesmyky boli predurčené pre výstavbu ciest, ktoré sa využívali v minulosti a využívajú sa dodnes.

Slanský hrad okolo roku 1640Menej známymi sedlami sú Hanušovské sedlo, sedlo Červená mláka, Ordanky. Známejšie sedlá a priesmyky sú Herlianske sedlo, Dargovský priesmyk, Regeta, Slanecký priesmyk a cesta spájajúce obce Skároš a Hollóhaza (HU).

Práve na ochranu obyvateľstva a obchodných ciest boli na strategických miestach budované obranné pevnostihrady. Na severe Slanských vrchov boli vybudované hrady Kapušianský hrad a Zbojnícky zámok, ktoré strážili soľnú cestu, vedúcu zo Solivaru do Poľska. Na juhu to zas boli hrady Füzér a Slanský hrad.

Slanský hrad z roku 1850

Slanským priesmykom prechádzala starobylá a dôležitá obchodná cesta, ktorá spájala úrodné oblastí Zemplína s Košicami. Prvé zmienky o tejto obchodnej ceste sú z 11. storočia.

Územie cez, ktoré prechádzala táto obchodná cesta patrila v 13. storočí slanskej vetve rodu Abovcov, presnejšie Petrovi, ktorý bol synom Chamu. Abovci patrili medzi jedny z najsilnejších a najmocnejších šľachtických rodov v vtedajšom Uhorsku.

Pravdepodobne v rokoch 1270 až 1280 postavili Abovci kamenný hrad na vyvýšenine, ktorá im patrila. Abovci vládli nezávisle od kráľa, čo vyústilo do viacerých potýčok s panovníkmi. Z roku 1281 existuje prvá písomná zmienka, podľa ktorej pod Slancom táboril kráľ Ladislav IV. KUMÁNSKY spolu so svojím vojskom a dobýval pevnosť na kopci, ktorého majiteľom bol palatín FINTA.

Palatín FINTA, syn Dávida z rodu Aba vypovedal poslušnosť kráľovi Ladislavovi IV. KUMÁNSKEMU a za to ho čakal trest. Dobývanie hradu skončilo porážkou FINTU, no napriek tomu bol hrad ešte ďalších 50 rokov v držbe rodu Abovcov. Ich vplyv sa snažili obmedziť viacerí panovníci.

DRUGETHOVCI

Pri bitke pri Rozhanovciach, 15. júna 1312 stratili Abovci vplyv a panovníkovi Karolovi RÓBERTOVI sa podarilo v roku 1330 donútiť Szalánci Pétera COMESA, aby vymenil svoje hradné panstvo za štyri šarišské dediny s Viliamom DRUGETHOM, ktorý bol od roku 1328 županom Šarišskej župy a o dva roky neskôr aj Spišskej a Abovskej župy a uhorským palatínom sa stal v roku 1334. Viliam DRUGETH zastával funkciu palatína až do roku 1339.

Rodový erb Szalánci Péter Comesa  Rodový erb Viliam Drugeth  Rodový erb, Ladislav Lossonczy

Po smrti Viliama DRUGETHA sa majiteľom Slanského hradu stal Mikuláš I. DRUGETH, ktorý bol krajinským sudcom a županom viacerých žúp. Práve Drugethovci prestavali Slanský hrad, ktorý bol dovtedy tvorený len trojpodlažnou hranolovou obytnou vežou obklopenou hradbami. K obytnej veži pristavali ďalšie dve poschodia a z obrannej pevnosti sa stával palác, ktorého súčaťou bola aj kaplnka. Spolu s touto výstavbou bola dokončená valcová veža hradu (Nebojsa). Z vtedajšieho obdobia je do dnešných čias zachované gotické okno.

TELEGDYOVCI, LOSSONCZIOVCI, JISKROVE a BRATRÍCKE VOJSKÁ

V roku 1379 hrad patril Anne, pravnučke Mikuláša I. DRUGETHA, ktorá bola manželkou Lászlóa TELEGDYHO. Ich vnučka Anna TELEGDY, bola v roku 1390 ďalšou majiteľkou hradu a za manžela si vzala Ladislava LOSSONCZYHO.

Po smrti kráľa Ľudovíta VEĽKÉHO z ANJOU nastal boj o uhorský trón. Za pomoci šľachticov z južanských stolíc sa neapolský monarcha Karol MALÝ nechal pomazať za uhorského kráľa. Keďže Ladislav LOSSONCZI podporil Karola MALÉHO, za odmenu mu daroval panstvo, ku ktorému patril aj Slanský hrad. Vlastníctvo hradu v roku 1405 potvrdil aj novozvolený uhorský kráľ Žigmund LUXEMBURSKÝ a po jeho smrti v roku 1437 nastúpil na trón Albrecht HABSBURSKÝ. Albrecht HABSBURSKÝ v roku 1439 zomrel a jeho manželka Alžbeta LUXEMBURSKÁ porodila syna Ladislava zvaného POHROBOK.

Rodový erb, Krištof Ungnád  Rodový erb, Zsigmun Forgach Gymessky Rodový erb, Štefan Bocskay

Ján JISKRA z Brandýsa bol v službách Alžbety LUXEMBURSKEJ a mal zastupovať záujmy jej syna Ladislava zvaného POHROBOK, ktorého nechala Alžbeta LUXEMBURSKÁ korunovať za Uhorského kráľa v roku 1440. V tom istom roku bol s podporou uhorskej šľachty korunovaný za kráľa Uhorska aj Vladislav III. JAGELOVSKÝ (poľský kráľ), ktorý vládol v Uhorsku ako Vladislav I. V roku 1440 bol majiteľom Slanského panstva a aj hradu Ján LOSSONCZY.

 Rodový erb, Gabriel Bethlen Rodový erb, Juraj I. Rákoczi  Rodový erb, Imrich Thököly

Po smrti Alžbety LUXEMBURSKEJ sa Ján JISKRA stal jedným zo siedmych kapitánov spravujúcich Uhorsko. Ján JISKRA vládol predovšetkým na území dnešného Slovenska. Po plnoletosti kráľa Ladislava POHROBKA sa zišiel uhorský snem, ktorý pozbavil Jána JISKRU postavenia a vplyvu. Po odchode Jána JISKRU z Uhorska sa jeho vojsko pridalo k „Bratríkom“, ktorému velil Peter AKSAMIT. Jeho vojsko operovalo aj na území východného Slovenska, Slanský hrad obsadili a zničili.

Pôdorys hradu Slanec

Majiteľ hradu Ladislav LOSSONCZI, hlavný kráľovský pokladník ho v roku 1490 musel obnoviť, lebo bol silne poškodený. V rámci prestavby dal hrad rozšíriť, nechal postaviť strážnu baštu, ktorá dohliadala na prístupovú cestu vedúcu k gotickej bráne hradu (dnes už neexistuje). Do skaly dal vysekať kruhovú cisternu na zachytávanie dažďovej vody, ktorá mala slúžiť na zásobovanie hradu vodou v prípade obliehania.

V roku 1520 patril Slanský hrad Žigmundovi LOSSONCZIMU synovi Ladislava a kapitánmi hradu boli Jána a Andrej DOLÁNY CHERNÝ. V roku 1552 patril hrad Antonovi a Štefanovi LOSSONCZIMU, po ich smrti sa paňou hradu stala Anna PEKRY, vdova po Štefanovi LOSSONCZIMU. Ich spoločná dcéra Anna LOSSONCZIOVÁ sa v roku 1568 vydala za Krištofa UNGNÁDA, ktorý bol bánom (hlavný predstaviteľ kráľovskej moci) Chorvátska. Po jeho smrti v roku 1589 sa opätovne vydala a za muža si vzala Žigmunda FORGÁCHA GYMEŠSKÉHO nógrádskeho (novohradského) župana, ktorý získal hrad ako svadobný dar v roku 1590.

Hradná cisterna, nádrž na zachytávanie dažďovej vodyPo smrti Anny LOSSONCZIOVEJ bol hrad donačnou listinou z roku 1601 darovaný Žigmundovi FORGÁCHOVI panovníkom Rudolfom II. HABSBURSKÝM. O štyri roky neskôr (1605) sa Slanského panstva a aj hradu prechodne zmocnil Štefan BOČKAYI. Po uzavretí viedenskej mierovej zmluvy a smrti Štefana BOČKAYA bol hrad vrátený Žigmundovi FORGÁCHOVI.

PÁLFFYOVCI, RÁKOCZIOVCI A THÖKÖLYOVCI

V roku 1621 po smrti palatína Žigmunda FORGÁCHA sa majiteľkou hradu stala jeho vdova, grófka Katarína PÁLFFYOVÁ. V roku 1625 Katarína PÁLFFYOVÁ založila väčšiu časť svojho majetku do zálohy sedmohradskému kniežaťu Gabrielovi BETHLENOVI.

V roku 1644 hrad dobylo a vypálilo vojsko Juraja RÁKOCZIHO. Hrad bol FORGÁČOVCAMI núdzovo opravený, ale v roku 1678 Slanec opätovne obsadili povstalecké vojská Imricha THÖKÖLYHO. Po roku však museli ustúpiť cisárskemu vojsku a pri ústupe povstalecké vojská hrad zapálili. Cisár Leopold I. HABSBURSKÝ vydal nariadenie, na základe, ktorého bol zničením hradu poverený generál kuruckých vojsk gróf Jakub LESTIE. Ten vypálený hrad zbúral. Klinec do rakvy mu zatĺkol Juraj RÁKOCI II., ktorý keď sa dostal k moci, dal hrad podpáliť a od tej doby nebol nikdy opätovne obývaný.

Ďalšie názvy hradu

  • Slanecký hrad, maďarsky: Szalánc
  • 1270 Salanc
  • 1281 Zalanch
  • 1281 castrum Scelanch
  • 1303 possesio Zalanch cum castro
  • 1330 castrum Zalanch
  • 1410 Zalanchuara

Slanský hrad, vyobrazenie z roku 1878

Údaje som čerpal hlavne z informačných tabúľ osadených v obci Slanec (fotografie), z Wikipedie, ďalej odtiaľ odtiaľ.

Zaregistruj sa! Nemôžeš pridávať komentáre.